606 747 656 [email protected]

Współpraca z klientem

Etapy projektu

1. Prace przedprojektowe

Spotkanie z klientem, poznanie oczekiwań i założeń projektowych, preferowanych rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych Inwestora. Inwentaryzacja – wizja lokalna obiektu.

2. Projekt koncepcyjny

Układ funkcjonalny projektowanej przestrzeni – prezentacja wnętrza za pomocą widoków płaskich oraz wizualizacji. Przedstawienie koncepcji stylistycznej i kolorystycznej pomieszczeń propozycje materiałów użytych w projekcie. Szczegółowe dopracowanie założeń projektowych przy współpracy z inwestorem, w celu udoskonalenia projektu i dostosowania wnętrza do jego potrzeb.

3. Projekt kompleksowy

Przygotowanie rzutów technicznych z wymiarowaniem. Opracowanie: układu ścian, sufitów, podłóg, mebli, oświetlenia, instalacji elektrycznej, instalacji hydraulicznej, kominka, łazienki, mebli, schodów i balustrad. Opis techniczny projektu, wizualizacja pomieszczeń.
Szczegółowe zestawienie materiałów proponowanych w projekcie, potrzebnych do realizacji przestrzeni wraz z wyceną i wskazaniem miejsca zakupu.
Na życzenie klienta prowadzimy nadzór autorski nad projektem.

Projekt Pod klucz

Oferujemy kompleksowe wykończenie wnętrz. Nadzorujemy poszczególne etapy prac projektowych. Koordynujemy przebieg prac remontowych, zamówienia oraz transport materiałów na inwestycję.